Użycie właściwej technologi, to pewność mocnego, wodoszczelnego, trwałego i bezpiecznego domu

Trwały fundament, to najważniejszy element każdego domu. Od niego uzależniona jest stateczność, stałość ale też perspektywa rozbudowy budowli. Sposób fundamentowania, powinno się każdorazowo dopasować do uwarunkowań gruntowych miejsca gdzie ma być posadowiony budynek.

Bloczki fundamentowe

Autor: UnderhillHouse
Źródło: http://www.flickr.com
Ściany fundamentowe wykonuje się zarówno w budynkach bez piwnic, jak i w budynkach z piwnicami. Ściany fundamentowe mogą być monolityczne lub [aretki do rolet] murowane z cegły, kamienia albo bloczków fundamentowych betonowych. Powszechnie stosowanym półfabrykatem do budowania fundamentów, ścian murowych, słupów, ścian działowych są bloczki fundamentowe betonowe. Jedną z głównych walorów bloczków fundamentowych betonowych, jest ich względnie niewysoka cena.

Teriva to stropy gęstożebrowe, stosowane powszechnie zarówno w branży budownictwa jednorodzinnego niskiego, jak również budownictwie mieszkaniowym wielopiętrowym. Dzięki swoim licznym zaletom stropy Teriva, stały się jednym z często wykorzystywanych prefabrykatów w budownictwie ogólnym. Stropy Teriva, zbudowane są z kratownicowych belek stropowych, pustaków wentylacyjnych oraz betonu wylewanego po ułożeniu stropu.

Do fundamentalnych pozytywnych stron stropu Teriva należą: niewielki ciężar stropu – pozwalający na ręczny montaż bez potrzeby używania ciężkiego sprzętu. Pozytywną stroną stropu Teriva jest także niezbyt wygórowany wydatek, stosunkowo szybki montaż oraz dobre właściwości termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne.

Budowa domu

Autor: Röben
Źródło: Röben
Wybór właściwego komina, należy podporządkować w dużym stopniu od uwarunkowań technicznych. Głównie należy zwrócić uwagę na rodzaj podłączanych urządzeń do komina i rozmieszczenie tych urządzeń w domu. Niezwykle istotną sprawą przy planowaniu komina, jest jego usytuowanie – czy będzie położony na zewnątrz domu, czy wewnątrz budynku. Nie mniejszą istotność będzie mieć wygląd przewodów i możliwości ich zabudowy.

Dobrze dopasowany komin, zapewnia oszczędne wykorzystywanie urządzenia grzewczego i jego niezawodną pracę. Właściwie dopasowane i zamontowane systemy kominowe , to pewność nie tylko sprawnego działania systemu grzewczego w domu ale również bezpieczeństwa jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę typ paliwa stosowanego do ogrzewania budynku możemy wykorzystać różnego rodzaju systemy kominowe a mianowicie: do kotłów kondensacyjnych, do kotłów gazowych atmosferycznych i olejowych oraz system kominowy do kominków i kotłów na paliwa stałe.