Metody na rozwiązanie problemów z odprowadzenie ścieków, zalety przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu z szambem.

Stawiając swój wymarzony dom należy mu zapewnić wszystkie niezbędne media, to znaczy prąd, wodę i gaz. Lecz pamiętać też trzeba o tym, co się będzie w domu produkować każdego dnia, a przede wszystkim są to śmieci i ścieki. W przypadku śmieci sprawa jest prosta, współczesne przepisy wymagają, aby każdy właściciel domu miał umowę z firmą, która zajmie się ich wywozem. Wystarczy więc odpadki zbierać w koszach i tak naprawdę kwestię ich wywozu za niewielką opłatą ma się rozwiązaną. Znacznie większym problemem dla wielu właścicieli mogą być ścieki.
Metody na rozwiązanie problemów z odprowadzenie ścieków, zalety przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu z szambem.