Który podatek jest najlepszy w przypadku najmu mieszkania?

Podatek za wynajem może być w postaci zryczałtowanej lub na tak nazywanych zasadach ogólnych. Ryczałt jest łatwą postacią rozliczenia podatku dochodowego. Jeśli go wybierzemy należy złożyć stosowne oświadczenie o wyborze tej formy odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Wartość tego podatku zależy od tego jak wysoki jest nasz przychód i nie możemy go pomniejszyć o żadne koszty pozyskania przychodu. Obliczamy go samodzielnie i wpłacamy, każdego miesiąca bądź co kwartał do urzędu skarbowego w terminie do 20 dni kolejnego miesiąca.
Który podatek jest najlepszy w przypadku najmu mieszkania?

Odpowiedzialna zabawa z niemowlakiem

Dużo mentorów do spraw edukacji ostrzega przed nowym zjawiskiem. Nasze dzieci oglądają za dużo telewizji i spędzają za wiele czasu przed wyświetlaczami pecetów. Zabawki dla dzieci są często zastępowane przez nieaktywnie wpatrywanie się w migające obrazki. Przekazy obrazkowe pokonują książki, które idealnie pobudzają wyobraźnie. Jeżeli posiadasz dziecko, musisz czytać dalej.
Odpowiedzialna zabawa z niemowlakiem