Świadectwo energetyczne – ochrona środowiska w Twoim domu

Certyfikaty energetyczne są oceną poziomu jakości budowli lub mieszkania. To dokument, który ma prawo wystawić tylko specjalista. Przedstawia zapotrzebowanie energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku bądź pomieszczeń. W skład zapotrzebowania na energię wlicza się: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.
Świadectwo energetyczne – ochrona środowiska w Twoim domu